خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران

خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران

خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران

بی ام و

خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران

بی ام و جزو برندهای لوکس آلمانی است که از نظر قیمت خودرو هم رده خودروهایی چون مرسدس بنز و یا آئودی قرار می گیرد. محصولات بی ام و توسط نمایندگی نوریانی و بعد از آن توسط پرشیاخودرو به ایران وارد شده اند و در مقاطع مختلف رنج های متفاوتی از سگمنت ها وارد بازار ایران شدند. بی ام و همواره در سراسر جهان و البته بازار ایران طرفداران زیادی داشته است.

نام خودرو: ب ام و 120i کروک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1398/2/31
مشخصات فنی
خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران
نام خودرو: ب ام و 320i سدان
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2000 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران
نام خودرو: ب ام و335i کروک
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3000 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران
نام خودرو: ب ام و 530i
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3000 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران
نام خودرو: ب ام و کوپه 630i
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3000 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران
نام خودرو: ب ام و740Li
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3000 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران
نام خودرو: ب ام و 2.5si X3
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2497 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و 330i کوپه
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3000 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و 630i کروک
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3000 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و X3 3.0si
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2996 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و 325i کوپه
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3000 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران
نام خودرو: ب ام و 523i
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2996 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1397/3/19
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و X6 35i
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2979 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و X3 xDrive 35i
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 3000 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
نام خودرو: ب‌ام‌و Z4 sDrive35i
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2979 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/9
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و X6 xDrive50i
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4395 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و 320i کروک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1995 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و 325i کروک
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2996 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
نام خودرو: ب‌ام‌و Z4 sDrive30i
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2996 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
نام خودرو: ب‌ام‌و Z4 sDrive23i
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2497 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/6/6
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و 325i
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2996 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و 330i
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2996 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1397/8/1
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و 328i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و 320i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1398/12/27
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و 520i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و X3 xDrive20i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/7/27
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و 528i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1398/5/29
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و X1 sDrive18i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1995 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و X1 xDrive20i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
نام خودرو: ب ام و X1 xDrive28i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
نام خودرو: بی ام و 650i گرون کوپه
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4395 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1395/9/23
مشخصات فنی
بی ام و 650i گرون کوپه
نام خودرو: ب ام و X3 xDrive28i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1994 سی سی
قیمت: 4,400,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1401/2/3
مشخصات فنی
نام خودرو: بی‌ام‌و X4 28
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: 5,000,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1401/2/3
مشخصات فنی
خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران
نام خودرو: بی‌ام‌و 428 کروک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1398/5/29
مشخصات فنی
خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران
نام خودرو: بی ام و 220i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1397/4/21
مشخصات فنی
نام خودرو: بی ام و X1
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: 2,700,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1401/2/3
مشخصات فنی
خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران
نام خودرو: بی ام و 730Li
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: 6,350,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1401/2/3
مشخصات فنی
خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران
نام خودرو: بی ام و 218i اکتیو تورر
تعداد سیلندر: 3(12 سوپاپ)
حجم موتور: 1499 سی سی
قیمت: 1,720,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1401/2/3
مشخصات فنی
نام خودرو: بی ام و 530i مدل 2017
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: 5,200,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1401/2/3
مشخصات فنی
خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران
نام خودرو: بی ام و 125i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1398/5/29
مشخصات فنی
خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران
نام خودرو: بی ام و Z4 مدل 28i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1997 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1398/4/17
مشخصات فنی
خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران
نام خودرو: بی ام و 318i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1995 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1398/4/17
مشخصات فنی
نام خودرو: بی ام و 330i
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1998 سی سی
قیمت: 3,045,000,000 تومان
بروزرسانی قیمت: 1401/2/3
مشخصات فنی
خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران
نام خودرو: بی ام و i8
تعداد سیلندر: 3(12 سوپاپ)
حجم موتور: 1499 سی سی
قیمت: 
بروزرسانی قیمت: 1399/1/16
مشخصات فنی
خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران

یدکی BMW موتوری و بدنه خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران

 جلو بندی لوازم موتوری لوازم قطعات بدنه قطعات گیربکس 

 برقی : پمپ بنزین . ترانس زنون . سنسورها

لوازم موتوری : موتور کامل . واترپمپ . کوئل . شمع . اویل پمپ

لوازم لوکس : انواع کیت بدنه . خطر عقب LED . بال صندوق

موتور کامل  نیم موتور  گیربکس  دیفرانسیل  جلوبندی  زیربندی  برقی  درب شاگرد  درب راننده  درب عقب شاگرد  درب عقب راننده  گلگیر جلو شاگرد  گلگیر جلو راننده  گلگیر عقب شاگرد  گلگیر عقب راننده  سقف و ستون و سانروف  کاپوت  درب عقب صندوق  سپر جلو  سپر عقب  تودوزی و تریم داخلی  داشبورد و کنسول وسط  رودری ها  ایربگ فرمان و ایربگ ستون  ایربگ داشبورد  چراغ جلو  مه شکن سپر  پرژوکتور جلو  آینه بغل  چراغ عقب  جلو پنجره و…

از سپر تا سپر

از سال ۲۰۰۵-۲۰۱۷

جهت انواع  خودروهای بی ام و موجود در بازار ایران

بی ام و BMW ( کلاس ۲۲۰i کوپه ، ۳۲۰i ، ۳۲۸i ، ۳۳۵i ، ۴۲۸i کوپه ، ۴۳۵i کوپه ، ۵۲۰i 528i ، ۶۴۰i کوپه ، ۶۵۰i ، ۷۶۰Li ، ۷۵۰Li ، X1 xDrive28i ، X3 xDrive28i ، X3 xDrive35i X4 xDrive28i ، X5 xDrive50i ، X6 xDrive50i ، Z4   sDrive28i ، Z4 sDrive35is)

تاریخ عرضه نسل ششم سری3 به سال 2011 باز می‌گردد؛

زمانی که ب‌ام‌و تصمیم گرفت زبان طراحی جدیدش را با اتصال چراغ‌های جلو به جلوپنجره،

به جهانیان معرفی کند. حدود یک‌سال بعد نیز اولین نسخه‌های این مدل در دو تیپ 320و 328به بازار ایران آمدند و خیلی زود با استقبال قابل توجه علاقه‌مندان این برند همراه شد. این نسل از سری3 در آستانه سال 2015 فیس‌لیفت مختصری را پشت‌سر گذاشت که با تغییر نام برخی تیپ‌هایش همراه بود.

اما شرکت واردکننده تا اواخر تابستان 2017، از عرضه مدل‌های فیس‌لیفتش (به‌دلیل اختلاف قیمتی کم آن‌ها نسبت به مدل پر فروش سری پنج اتاق F10) خودداری کرد.